Wszechświat nie może być nieskończenie wielki?

Z zaproponowanych rozwiązań paradoksu Olbersa można wyciągnąć rozmaite wnioski. Ze Wszechświat nie może być nieskończenie wielki nieskończenie stary, to zupełnie jasne. Jeśli nie jest nieskończenie stary, ale jest nieskończenie wielki, to logicznie rzecz biorąc, musiał powstać w jakimś określonym momencie i musiał się od tamtego czasu rozprzestrzeniać, skoro stał się nieskończenie wielki. Z drugiej strony, jeśli Kosmos się rozszerza, nie może być jednocześnie nieskończony, gdyż nieskończenie wielkie rozmiary da się osiągnąć dopiero po nieskończenie długim czasie. Teza o nieskończonym i statycznym Wszechświecie jest zatem nie do utrzymania. Jaki więc on właściwie jest? Chcemy to wreszcie raz na zawsze zdradzić: jest skończony, ma określony wiek i się rozszerza!