KLASYFIKACJA JĘZYKÓW PROGRAMOWANIA

Znając klasyfikację języków programowania, łatwiej można zrozumieć różnorodność i specyfikę problematyki programowania w różnych zastosowaniach.Program jest to więc maszynowa realizacja algo­rytmu, w którym wymienia się wszystkie drogi, uwz­ględnia wszystkie możliwości i warunki. Należy zazna­czyć, że występujące w sformułowaniu słowa „wszystkie” mają ogromne znaczenie w programowaniu. Oczekujemy bowiem, że komputer, będąc cudownym urządzeniem, da nam odpowiedź na każdy problem i rozwiąże każdy jego szczegół. Należy jednak pamiętać, że jeśli człowiek nie przewidzi i nie opisze wszystkich dróg działania w pro­gramie, to sam program ani komputer tego nie uczynią, ponieważ nie ma podstaw logicznych do podejmowania takowych decyzji. Jeżeli człowiek – istota rozumna – nie wie, jak powinien się zachować program (będący wytwo­rem jego intelektu), to na pewno nie uczyni tego kompu­ter, będący tylko i wyłącznie maszyną. Rozważmy, z jakich elementów składowych powinien być zbudowany program. Otóż każdy program musi mieć nazwę, dzięki której będzie odróżniany od innych. Naieży zadbać, aby nazwa była unikalna, gdyż w przeciwnym wypadku można działać na programie, który oprócz nazwy nie ma nic wspólnego z naszym zamierzeniem. Jeżeli pro­gram korzysta z urządzeń zewnętrznych (czytniki, taśmy magnetyczne, drukarki), musi mieć zadeklarowany do­stęp do urządzeń zewnętrznych, tak aby komputer doko­nał odpowiedniego przydziału urządzeń i umożliwił odczyt lub zapis informacji do (lub z) zbiorów w nich zawartych.