JĘZYKI PROGRAMOWANIA

Rozpatru­jąc języki programowania z punktu widzenia potrzeb osób, które się nimi posługują, najlepszym rozwiązaniem byłoby skonstruowanie takich komputerów, które potrafiłyby roz­umieć i wykonywać rozkazy podawane w języku natural­nym. Na przeszkodzie stoi jednak wielka różnorodność słów, jak również ich znaczeń, wieloznaczność oraz uży­wanie różnych abstraktów i zwrotów, które niekiedy nie są znane ogółowi ludzi. W tym wypadku musiałby istnieć taki język naturalny, który doprowadziłby do ujednolicenia znaczenia oraz jednoznaczności interpretacji słów, oraz zasad gramatyki.W przeciwieństwie do niego język programowania ma bardzo ograniczony zasób symboli, a także charakteryzują go sztywne zasady zarówno składni, jak i semantyki.Program napisany przez człowieka w języku zewnętrz­nym nie może być jednak użyty bezpośrednio do wykona­nia przez komputer. Każdy bowiem komputer rozumie tylko odpowiedni dla niego język wewnętrzny. Dlatego też program napisany w języku zewnętrznym musi być prze­tłumaczony na właściwy dla danego komputera język wewnętrzny. Do tłumaczenia (które wykonuje się automa­tycznie) wykorzystuje się specjalny (dla każdego języka programowania inny) program tłumaczący.